Gourd Art - click on the image for a larger view

ipulani my hula doll
ipulani my hula doll
ulu leaf gourd
ulu leaf gourd
plumeria and laua'e fern
plumeria and laua'e fern
lehua
lehua
kalo
kalo
kahiko dancers
kahiko dancers
honu
honu
kahiko kane
kahiko kane
kalo
kalo
plumeria
plumeria
petroglyoph
petroglyoph
anthurium
anthurium
laua'e fern
laua'e fern
Kahiko
Kahiko
hala tree
hala tree
lehua blossom
lehua blossom
gourd wreath
gourd wreath
bamboo
bamboo
Laua'e fern
Laua'e fern
ulu leaf
ulu leaf
Hala weaver
Hala weaver
kalo
kalo
Ulu leaf and weave pattern
Ulu leaf and weave pattern
gourd and protea leaf wreath
gourd and protea leaf wreath
koi
koi
Gourd  and protea Wreath
Gourd and protea Wreath
Mauka/Makai - Maile vine and Wana
Mauka/Makai - Maile vine and Wana
Ulu leaf
Ulu leaf